Priser hos Tempo Legesenter gjeldende fra 1.juli 2019 - 30.juni 2020

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt kr 160/280
Sykebesøk på dagtid/kveld kr 223/357
Tillegg for spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk kr 52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud kr 59
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist kr 69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver kr 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment

kr 57

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen kr 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer  
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. kr 63
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. kr 95
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. kr 134
 Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. kr 181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks , telefon, e-post etter ønske fra pasienten kr 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist kr 160/259
Når legen må kreve inn ubetalt honorar, kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette etter kostnad. Etter kostnad

 

Husk å be om kvittering for beløpet du har betalt!